กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230202172328.pdf   02-02-2566  1  1
2   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230130155003.pdf   30-01-2566  13  10
3   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านบ่อหลวง-นาขวาง  doc120230125115750.pdf   25-01-2566  16  10
4   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230116154244.pdf   16-01-2566  333  16
5   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  doc120230112091149.pdf   12-01-2566  56  31
6   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล  doc120230105144047.pdf   05-01-2566  41  28
7   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221229162849.pdf   29-12-2565  33  17
8   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้า่งหน้าเว็ปไซต์  doc120221226092242.pdf   26-12-2565  52  30
9   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอด บ้านนาเปรื่อง หมู่ที่ 7  doc120221216171412.pdf   16-12-2565  98  21
10   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221215105222.pdf   15-12-2565  46  18
11   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221213143549.pdf   13-12-2565  94  17
12   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  doc120221209124602.pdf   09-12-2565  61  8
13   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง (อบจ.น่าน)  doc120221130143100.pdf   30-11-2565  75  28
14   ประกาศประกวดราคาจ้าง ทต.บ่อเกลือใต้  doc120221128144423.pdf   28-11-2565  83  27
15   ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น  doc120221109085808.pdf   09-11-2565  153  34
16   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 13  doc120221017162316.pdf   17-10-2565  134  43
17   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152632.pdf   10-10-2565  212  129
18   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152606.pdf   10-10-2565  121  52
19   ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ  doc120220930162958.pdf   30-09-2565  121  18
20   ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120220930130613.pdf   30-09-2565  125  18
21   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำภายในสถานกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  doc120220823095033.pdf   23-08-2565  142  41
22   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งข่า ตำบลบ้านฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220809055257.pdf   09-08-2565  193  33
23   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด  doc120220726093924.pdf   26-07-2565  222  103
24   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด  doc120220726093753.pdf   26-07-2565  265  97
25   การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎธานี ครั้งที่ 13  doc120220705092421.pdf   05-07-2565  219  21
26   ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด  doc120220623094734.pdf   23-06-2565  222  74
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม เรื่องราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฉาบผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในเขต อบต.แม่จริม  doc120211028091458.pdf   28-10-2564  638  137
28   การประดับธง  doc120210705040004.pptx   05-07-2564  629  180
29   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 64  doc120210309064852.pdf   09-03-2564  681  45
30   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2564 และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินความเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมฯ  doc120210219035147.pdf   19-02-2564  680  57
31   ขอชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการประเมินความเป็นความเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ประจำปี 2564  doc120210219035010.pdf   19-02-2564  632  48
32   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1-7 ตำบลบ่อเกลือใต้ฯ  doc120200928195510.pdf   29-09-2563  614  69
33   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1-7 ตำบลบ่อเกลือใต้ฯ istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort umraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop isitme cihazi  doc120200928195335.pdf   29-09-2563  568  42
34   ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  doc120200419231636.pdf   20-04-2563  752  287
35   เอกสารประการบรรยายโครงการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัย  doc120200413235613.pptx doc220200413235613.ppt   14-04-2563  607  259
36   ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านฯ  doc120200220212056.pdf   20-02-2563  588  120
37   การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563  doc120191226013535.pdf   26-12-2562  636  90
38   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอปท." istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort umraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop isitme cihazi  doc120191113235552.pdf   14-11-2562  682  72
39   รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  doc120190924203441.pdf   24-09-2562  852  310
40   ขอความอนุเคราะห์แจ้งการเข้าร่วมสัมมนาโครงการ"บทบาทท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้ง การสร้างบ้านแปงเมืองและนวัฒกรรมท้องถิ่น"  doc120190610231813.pdf   11-06-2562  699  107
41   ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  doc120190506184953.pdf   07-05-2562  683  67
42   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Early Stage) ปี 2562  doc120190319011426.pdf   19-03-2562  722  58
43   กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้นำส่งประกาศ จำนวน 2 ฉบับ  doc120190117003114.pdf   17-01-2562  705  47
44   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร  doc120190117002853.pdf   17-01-2562  845  218
45   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 23 โครงการ  doc120190117002621.pdf   17-01-2562  777  166
46   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)  doc120190108024055.pdf   08-01-2562  696  39
47   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียนของไทย  doc120190108023656.pdf   08-01-2562  687  19
48   หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8  doc120181216192402.pdf   17-12-2561  751  86
49   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธาณะโดยการมีส่วมร่วมของประชาชน (People is audit) รุ่นที่ 23  doc120181216192140.pdf   17-12-2561  731  37
50   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "ศรีน่าน มินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 "SRINAN FUN RUN CHARIT 2019"  doc120181216191453.pdf   17-12-2561  765  40
51   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120181129003505.pdf   29-11-2561  750  102
52   การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  doc120181128021612.pdf   28-11-2561  756  39
53   การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120181125210901.pdf doc220181125210901.jpg doc320181125210901.jpg doc420181125210901.jpg   25-11-2561  730  144
54   ขอประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทท่าข้าว  doc120181105022219.pdf   05-11-2561  768  321
55   ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562  doc120181011021303.pdf   11-10-2561  785  43
56   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  doc120181008022512.pdf   08-10-2561  778  30
57   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180924215726.pdf   25-09-2561  904  92
58   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561  doc120180905204227.pdf   06-09-2561  829  60
59   ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง  doc120180905194224.pdf   06-09-2561  850  73
60   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120180905194036.pdf   06-09-2561  816  56
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615