กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 
 
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
     
  
  
    
1
 หัวข้อ ::  คุณสมบัติของ(สท)
 รายละเอียด ::  เนื่องจากผู้ผู้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น (สท)สองท่านในปัจุจุบันเคยเป็นกรรมการออมทรัพย์ของหมู่บ้านได้ยักยอกเงินออมทรัพย์ของหมู่ไปกว่า 1 ล้านบาท สมัยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น(อบต)หลายสมัย พอสมาชิกทวงถามก็บ่ายเบื่องตลอด ทำให้สมาชิกต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ควรจะถอดถอนสมาชิกทั้งสองท่านออกจากตำแหน่งจนกว่าจะนำเงินมาคืนสมาชิกออมทรัพย์จนเสร็จ
 ชื่อ ::  เผด็จ วิชัยต๊ะ
 ที่อยู่ ::  บ้านนาหวาย
 เบอร์โทร ::  0873003643
 อีเมล์ ::  -
 

  โดย :  (-)
  วันที่ได้รับข้อความ : 16 มี.ค. 2565   

2
 หัวข้อ ::  การปรับคุณวุฒิครูภารกิจอบต.
 รายละเอียด ::  ข้าพเจ้านางสาวลาวัลย์ สหัสนา ผู้ช่วยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้เข้าไปปรึกษานวก.ว่าขอให้ปรัยคุณวุฒิป.ตรีของครูภารกิจด้วย นวด.บอกตำแหน่งไม่มี แล้วปริ้นเอกสารให้ดู เอกสารมี 3หน้า ให้ไปหน้าประกาศกับหน้า 3 ขาดหน้า 1-2 เพราะอยากทราบรายละเอียด ทำไมนักทรัพย์ กับนวก หรือคนที่เกี่ยวข้องไม่ประกาศ หรือขี้แจงให้ครูภารกิจทราบ ต้องให้หาดูคำสั่งเอง เป็นหน้าที่ของหัวหน้าไม่ใช่หรือคะ
 ชื่อ ::  นางสาวลาวัลย์ สหัสนา
 ที่อยู่ ::  102 หมู่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จ.น่าน 55210
 เบอร์โทร ::  0946351867
 อีเมล์ ::  tum21112511@gmail.com
 

  โดย :  (tum21112511@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 18 ธ.ค. 2564   

3
 หัวข้อ ::  น้ำปาปา ไม่ไหล สาเหตุ จากการทำถนนแล้ว ไม่มีการแก้ปันหาเรื่องน้ำ
 รายละเอียด ::  น้ำปะปา ไม่ไหล บ้าน ผาตูบ ต.ผาสิงห์ มีการ ก่อสร้างทำ ถนน เพิ่ม และทำให้ น้ำปะปาไม่ไหล จึงมีความเดือดร้อนในการใช้ชีวิต ประจำวัน เป็นอย่างมาก อยากให้ หน่วยงานรับผิดชอบ หาวิธีแก้ปันหาเรื่องนี้ทีครับ
 ชื่อ ::  จักรกฤษ เหรียญทอง
 ที่อยู่ ::  68 ม.1 ต.ผาสิงห์ บ้าน ผาตูบ อ.เมือง จ.น่าน
 เบอร์โทร ::  0888716155
 อีเมล์ ::  Meepooh_kub@hotmail.com
 

  โดย :  (Meepooh_kub@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 5 พ.ย. 2564   

4
 หัวข้อ ::  จ้างทนายดำเนินการจัดการมรดก
 รายละเอียด ::  เนื่องจากทางครอบครัวได้จ้างทนาย ให้ดำเนินการจัดการมรดกที่ดินให้ และได้จ่ายเงินค่าจ้างไป 38000 บาท เดือน สค 63 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินการหรือแจ้งความคืบหน้าอะไร พยายามติดตามมาตลอดก็เลื่อนนัดมาตลอด รบกวนให้คำปรึกษาและแนะนำด้วยค่ะ ควรทำอย่างไร
 ชื่อ ::  วลัยรัตน์ ใบอุบล
 ที่อยู่ ::  74 หมุ่ 5 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน
 เบอร์โทร ::  0947097426
 อีเมล์ ::  Walairat.Kumpang@ pepsico.com
 

  โดย :  (Walairat.Kumpang@ pepsico.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 พ.ค. 2564   

5
 หัวข้อ ::  ได้รับผลกระทบจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 รายละเอียด ::  ด้วย บ้านเลขที่ 279 ม.4 บ้าน เจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ได้ประกอบกิจการ ซ่อมรถและเครื่องจักร ทำไห้ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของผู้อาศัยข้างเคียง (บ้านเลขที่ 232) ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง เสียง(เสียงทดลองเครื่อง เสียงซ่อมเครื่องยนต์) เขม่า ไอน้ำมัน การสั่นสะเทือน เป็นต้น กระผม พ.อ.ท.วัชรากร งามเจริญ จนท.สังกัดฝูงบินอิสระ ปฏิบัติภาระกิจ พิเศษ 509 (หัวหิน) โทร 0970055351 ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ดำรงค์ธรรม เข้าตรวจสอบว่า 1.กิจการดังกล่าวมีใบอนุญาติหรือไม่ 2.สถานประกอบการได้มาตรฐานหรือไม่ (ตั้งชิดกับบ้านข้างๆ) กระผมหวังเป็นอย่างยื่ง จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน (เบื้องต้นได้แจ้ง ผู้ใหญ่บ้านเจดีย์ หมู่ 4 แล้ว ท่านผู้ใหญ่ตอบว่า เจ้าของกำลังขอขึ้นทะเบียน โดยไม่ฟังเสียงความเดือดร้อนจากผู้ร้องเรียน ) จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุคราะห์ดำเนินการไห้ ครับ
 ชื่อ ::  พ.อ.ท.วัชรากร งามเจริญ
 ที่อยู่ ::  232 ม.4 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ปัจจุบันรับราชการ อยู่ที่ฝูงบินอิสระ ปฏิบัติภารกิจพิเศษ 509 (หัวหิน)
 เบอร์โทร ::  0970055351
 อีเมล์ ::  hugo_ngr@hotmail.com
 

  โดย :  (hugo_ngr@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 9 มี.ค. 2564   

6
 หัวข้อ ::  จนท.ขนส่ง บริการไม่ค่อยดี
 รายละเอียด ::  เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน ช่องที่ 2 ไม่อธิบายข้อมูลการโอนรถที่ชัดเจน และไม่มีข้อแนะนำที่ดี ไม่รับฟังคำอธิบายของประชาชนพร้อมทั้งไม่รับเอกสารและบ่ายเบี่ยงที่จะไม่รับข้อมูลจากผู้ใด มิหนำซ้ำยังใช้ถ้อยคำเสียงดังถมึงทึง ทำให้ประชาชนท่านอื่นที่มารับบริการหันมามองข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าอับอายจากคำพูดที่ออกจากปากของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง จนท.ควรมีคำอธิบายข้อมูลที่ดี ด้วยน้ำเสียงปกติ และไม่เสียงดังจนทำให้เป็นจุดสนใจของผู้อื่น
 ชื่อ ::  ณัฏฐกฤตา
 ที่อยู่ ::  จ.น่าน
 เบอร์โทร ::  0652253296
 อีเมล์ ::  loognut1989@gmail.com
 

  โดย :  (loognut1989@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 5 มี.ค. 2564   

7
 หัวข้อ ::  ร้านขายอาหารเปิดเพลงเสียงดังยามวิกาล
 รายละเอียด ::  ร้านขายยำลาบอ๊สานตรงข้ามประตูทาง.เข้าสนามบินน่านใกล้วงเวียนริมถนนน่านทุ่งช้างมักมีการเปิดเพลงส่งเสียงดังยามวิกาลเช่นคืนวันที่27/28ก.พ64เปิดถึงตี2และตี1แจ้งผ่าน191ไปหลายครั้งแต่ร้านนี้ยังเป็นเหมือนเดิมสภาพร้านเป็นห้องแถวชั้นเดียวเปิดโล่ง
 ชื่อ ::  เดช สุรัตน์ตะนันทกุล
 ที่อยู่ ::  1/6ถ.เปรมประชาราษฎรต.ในเวียงอ.เมืองจ.น่าน55000
 เบอร์โทร ::  0840467117
 อีเมล์ ::   dej2014nanru@gmail.com
 

  โดย :  ( dej2014nanru@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 4 มี.ค. 2564   

8
 หัวข้อ ::  สถานประกอบการอโปเดอมางรีสอร์ทไม่คืนเงินค่าพี่พัก
 รายละเอียด ::  เนื่องด้วยจองค่าที่พักไป 3500 จะเดินทางไปวันที่ 12 นี้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิชก็เลยต้องขอระงับการเดินทางไปไวก่อนและขอคืนเงินมัดจำแต่ทางสถานที่รีสอร์ทผู้ประกอบการไม่ยอมคืนเงินให้อ้างแต่ว่าให้แต่เลื่อนได้อย่างเดียวซึ่ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าคงที่และท่องเที่ยวได้อีกภายในกี่เดือนจริ จึงอยากขอเงินมัดจำมาใช้เยียวยาในชีวิตประจำวันก่อน
 ชื่อ ::  รณิดา กำลังเสือ
 ที่อยู่ ::  347 เพชรเกษม62/1 บางแค กรุงเทพ 10160
 เบอร์โทร ::  0840744480
 อีเมล์ ::  ranidastar@gmail.com
 

  โดย :  (ranidastar@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 ม.ค. 2564   

9
 หัวข้อ ::  ร้องเรียนเรื่องการดูดทราย
 รายละเอียด ::  สถานที่บ้านท่าล้อ ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตำแหน่งของบ่อทราย https://www.google.com/maps/@19.1809075,100.8556801,469m/data=!3m1!1e3 เนื่องด้วยมีการดูดทรายในที่ดินสาธารณะน่าจะกระทำมาเป็นเวลานานมาแล้ว โดยดูจากขนาดของบ่อทราย ตาม Google map ที่มีขนาดใหญ่มาก ไม่รู้กรมทรัพยากร กรมที่ดิน อบต อบจ หรือมีหน่วยงานไหนเข้ามาตรวจสอบบ้างไหม รบกวนช่ยตรวจสอบใบอนุญาต และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วย
 ชื่อ ::  ลูกหลานเมืองน่าน
 ที่อยู่ ::  จังหวัดน่าน เนื่องด้วยไม่มันใจในความปลอดภัยขอไม่แจ้งรายละเอียด
 เบอร์โทร ::  08123456789
 อีเมล์ ::  nan@gmail.com
 

  โดย :  (nan@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 16 ต.ค. 2563   

10
 หัวข้อ ::  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 รายละเอียด ::  (ต่อ) เจ้าหน้าแนะนำปู้เดือดร้อนไปบันทึกข้อความเพื่อเอาผิดกับผู้ลงทะเบียนให้โดยบอกว่า ถ้าไปแจ้งบันทึกข้อความไว้ คนที่บงทะเบียนให้ จะได้ออกจากงานที่เขาทำอยู่ ณ เวลานี้ผู้เดือดร้อนผิดใจกับคนทะ้บียนเป็นอย่างมาก เพราะเขาได้ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ว่าต้องให้คนลงทะเบียนจ่ายร่วมกับเขา ถือว่าเป็นข้อข่มขู่ได้ไหมค่ะ เกิดว่าเขาไม่ยอมจบ
 ชื่อ ::  ณัฐชา พรมวังขวา
 ที่อยู่ ::  207 หมู่ 8 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 เบอร์โทร ::  098-7813148
 อีเมล์ ::  natcha@hotmail.com
 

  โดย :  (natcha@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 6 ก.ค. 2563   

11
 หัวข้อ ::  พนักงานศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอท่าวังผา
 รายละเอียด ::  เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ไปติดต่อเรื่องเงินโครงการ เราไม่ทิ้งกัน โดยโครงการนี้มีหนังสือมาถึงเขา ว่าได้สละสิทธิ์ให้คืนเงินโดยผู้เดือดร้อนก็โทษคนที่ลงทะเบียนให้อยู่แล้วว่าเป็นคนผิด แล้วไปติดต่อที่ศูนย์ยังมีเจ้าหน้าให้ข้อมูลผิดๆอีกว่าค้องเป็นผู้ลงทะเบียนให้เท่านั้นที่จะทำการสละสิทธิ์ได้ และยุยงให้ผู้เดือดร้อนไปแจ้งความและให้ผู้เดือดร้อนมาพูดบังคับให้คนลงทะเบียนรับผิดชอบเงินที่ต้องคืนร่วมกับเขาทั้งที่ ตอนเขาได้เงินเขายังไม่แบ่งเงินที่ได้คนละครึ่งกับเราเลย แต่พอมีเรื่องนี้มา จะให้เรารับผิดชอบร่วมกับเขา เอาผิดคนลงทะเบียนให้อีก อยากจะสอบถามถามค่ะว่าเจ้าหน้าที่ร่าจะให้ความรู้ในทางบวกซิค่ะ ไม่ใช่ว่ายุยงให้เขาผิดใจกัน ข่าวทุกวันนี้เกี่ยวกับโครงการนี้เราก็เห็นอยู่มีเรื่องต่างๆนาๆ มากมายทั้งที่เราเป็นคนทำและระบบ AI เป็นคนทำ ขอให้ทางศูนย์ช่วยอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม อ.ท่าวังผา จ.น่านด้วยค่ะ
 ชื่อ ::  ณัฐชา พรมวังขวา
 ที่อยู่ ::  207 หมู่ 8 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
 เบอร์โทร ::  098-7813148
 อีเมล์ ::  natcha@hotmail.com
 

  โดย :  (natcha@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 6 ก.ค. 2563   

12
 หัวข้อ ::  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ สองแควเรียกรับสินบน
 รายละเอียด ::  โดยการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจสองแควไล่จับชาวบ้านตามไร่ตามสวนตามถนนตรวจฉี่แล้วเรื่องรับสินบนรายละ 2-3 หมื่นตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีไว้ในมือทำให้ประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนทุกหมู่บ้านในอำเภอสองแควและยัดยาบ้างใครไม่ยอมก็ยัดยาทำให้ประชนเดือดร้อนและเสียทรัพสินกันเป็นจำนวนมากจึงเรียนมาให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายอยู่แล้วครับ
 ชื่อ ::  สมสัก แซ่ท้าว
 ที่อยู่ ::  187/1 ต.น่าไรหลวงอ.สองแคว จ.น่าน
 เบอร์โทร ::  0935715847
 อีเมล์ ::  Sada.da@ gmail.com
 

  โดย :  (Sada.da@ gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 27 พ.ค. 2563   

13
 หัวข้อ ::  เปลี่ยนสัญญาเงินกู้สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา
 รายละเอียด ::  แม่อายุ70ปีตอนนี้อยู่ กทม.ไม่สามารถไปเปลี่ยนสัญญาเงินกู้สหกรณ์การเกษตรท่าวังผาได้เลยให้ลูกสาวไปขอเปลี่ยนแทนแต่ทางสหกรณ์บอกไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวมาเองถ้าไม่มาก็เสียค่าปรับต่อเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาด้วยตนเองได้ทางเราขอเป็นทำหนังสือมอบอำนาจแล้วไปเปลี่ยนทางสหกรณ์ก้อไม่ยอมด้วยสถานการณ์แบบนี้แม่มีความเสี่ยงสูงอายุเยอะอยากให้ผ่อนปรนกันบ้างแต่ทางสหกรณ์การเกษตรท่าวังผาก้อไม่ให้หรือจะออกมาตราการลดค่าปรับให้เราก้อได้โทรไปที่สหกรณ์ก้อคุยยังไม่ทันรู้เรื่องวางสายใส่ด้วยทั้งที่ทางเราไม่ได้ผิดนัด ดอกเบี้ยก้อจ่ายตลอด ถึงเวลาเปลี่ยนสัญญาก้อมาเปลี่ยนแต่ปีนี้ไปไม่ได้คำตอบที่ได้คือทาง"สหกรณ์การเกษตรท่าวังผาไม่มีมาตราการช่วยเหลือหรือลดค่าปรับลูกหนี้คะเจ้าตัวต้องมาเปลี่ยนสัญญาด้วยตัวเองเท่านั้นมอบอำนาจลูกทำแทนแม่ก้อไม่ได้คะ"จึงขอร้องเรียนคะ
 ชื่อ ::  พรทิพย์ คำเรือง
 ที่อยู่ ::  147 หมู่ 4 บ้านสยสาย ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 เบอร์โทร ::  0642356664
 อีเมล์ ::  pontip.r@hotmail.com
 

  โดย :  (pontip.r@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 19 เม.ย. 2563   

14
 หัวข้อ ::  ป้ายรีสอร์ทบังกล้อง cctv
 รายละเอียด ::  สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากสอบถามค่ะ มีป้ายรีสอร์ทแห่งหนึ่งให้อำเภอนาน้อย จ.น่าน บดบังกล้อง cctv ที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้า แล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่ตำรวจไม่สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ เพราะป้ายรีสอร์ทบัง ดิฉันสามารถร้องเรียนได้ที่ไหนคะ
 ชื่อ ::  Thunyachart Wichaya
 ที่อยู่ ::  24/344 U Delight B Bangkok Thailand
 เบอร์โทร ::  094-935-1117
 อีเมล์ ::  thunyachart.wichaya@gmail.com
 

  โดย :  (thunyachart.wichaya@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 3 ม.ค. 2563   

15
 หัวข้อ ::  นายสว่าง เชื้อหมอ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งข่าหมู่4 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน ประพฤติตนไม่โปร่งใส
 รายละเอียด ::  นายสว่าง เชื้อหมอ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งข่าหมู่4 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน ประพฤติตนไม่เหมาะสมที่เป็นผู้นำท้องถิ่น เรื่องที่ 1 ณ.เวลานี้ นายสว่างได้เรี่ยไรเก็บเงินจากชาวบ้านหัวละ 100 บาท(ครอบครัวมี4คน ก็400บาท) เพื่อสร้างเมรุ ที่วัดฟ้าสวรรค์ มีข่าวหนาหูหากใครไม่จ่าย จะไม่ให้ใช้ และมีข่าววงใน เรื่องการสร้างเมรุ ช่วงก่อน ทางอบต.บ้านฟ้า จะเขียนโครงการเสนอ เพื่อของบให้ แต่นายสว่างและพวกได้คัดค้านไม่ให้สร้าง มาช่วงนี้จะสร้าง โดยเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเอง มีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น และช่างรับเหมาที่จะมาสร้างเมรุก็จะจ้างช่างจาก จ.พิษณุโลก เป็นที่วิจารณ์ของชาวบ้าน ช่างในอำเภอหรือจังหวัดก็มีทำไมไม่จ้าง มีลับลมคบในอะไรกันหรือไม่ เรื่องที่ 2 ในทุกปีจะมีการเปิดอ่างเก็บน้ำ ห้วยเกียน(เป็นอ่างเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน) เพื่อจับปลา แล้วเงินที่ได้จากการขายปลาก็จะเป็นเงินหมู่บ้าน ซึ่งนายสว่างไม่ได้แสดงจำนวนเงิน และเอาเงินไปทำอะไร หรือเก็บอยู่ที่ไหน มีชาวบ้านไปถามก็บ่ายเบี่ยง เลี่ยงไม่ตอบคำถาม เรื่องที่ 3 ทำฝายกั้นน้ำร่วมกับ ธ.ออมสิน นายสว่างได้เกณฑ์ชาวบ้านไปทำ ทั้ง ขนหิน-ทราย แบนปูน ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นงานจิตอาสา ทำเพื่อหมู่บ้าน จึงช่วยกันทำ แต่หารู้ไม่ว่า มีข่าวจากวงใน บอกว่างานนี้มีงบจาก ธ.ออมสินมาให้ 3 ล้านบาท เป็นที่วิจารณ์ของชาวบ้านว่าเสียแรงฟรี เงินไปอยู่ที่ไหน
 ชื่อ ::  ลูกหลานบ้านทุ่งข่า
 ที่อยู่ ::  บ้านทุ่งข่า หมู่ที่4 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
 เบอร์โทร ::  -
 อีเมล์ ::  -
 

  โดย :  (-)
  วันที่ได้รับข้อความ : 31 ต.ค. 2562   

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615