กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������� ���.���.���.
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 11/2565  doc120221130164549.pdf   30-11-2565  100  248
2   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 10/2565  doc120221102164547.pdf   02-11-2565  470  847
3   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2565  doc120220929104458.pdf   29-09-2565  737  1186
4   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2565  doc120220920102311.pdf   05-09-2565  377  592
5   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2565  doc120220805045311.pdf   03-08-2565  533  940
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2565  doc120220704085117.pdf   04-07-2565  508  843
7   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2565  doc120220608030736.pdf   02-06-2565  647  978
8   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2565  doc120220506031209.pdf   06-05-2565  636  1007
9   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2565  doc120220330033452.pdf   28-03-2565  814  1174
10   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565  doc120220307034545.pdf   01-03-2565  740  1064
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2565  doc120220204090724.pdf   04-02-2565  563  703
12   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 13/2564  doc120220204090829.pdf   04-02-2565  346  242
13   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2564  doc120211201025156.pdf   01-12-2564  816  951
14   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2564  doc120211102040028.pdf   01-11-2564  826  1165
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2564  doc120210920074021.pdf   20-09-2564  1024  1361
16   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2564  doc120210811085311.pdf   11-08-2564  1276  1285
17   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2564  doc120210712080030.pdf   12-07-2564  984  1104
18   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 7/2564  doc120210616030218.pdf   15-06-2564  973  995
19   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2564  doc120210505072440.pdf   05-05-2564  1244  1105
20   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2564  doc120210409030819.pdf   09-04-2564  885  891
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2564  doc120210409030735.pdf   09-04-2564  563  454
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2564  doc120210312062827.pdf   12-03-2564  774  823
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2564  doc120210211092420.pdf   11-02-2564  912  982
24   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564  doc120210111071023.pdf   11-01-2564  915  946
25   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2563  doc120201214075715.pdf   14-12-2563  844  858
26   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2563  doc120201202024708.pdf   02-12-2563  759  630
27   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2563  doc120010109150243.pdf   29-10-2563  903  873
28   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2563  doc120200930193447.pdf   29-09-2563  945  1110
29   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2563  doc120200826022610.pdf   26-08-2563  902  941
30   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2563  doc120200804075532.pdf   04-08-2563  995  789
31   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2563  doc120200710022420.pdf   03-07-2563  913  995
32   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2563  doc120200601045208.pdf   01-06-2563  872  886
33   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2563  doc120200329195044.pdf   30-03-2563  1015  1203
34   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2563  doc120200308193457.pdf   02-03-2563  874  835
35   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200303233627.pdf   03-02-2563  889  912
36   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120200102235201.pdf   27-12-2562  889  756
37   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191202202046.pdf   03-12-2562  831  836
38   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  1001  856
39   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  1090  928
40   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  1086  746
41   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  982  781
42   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  987  797
43   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  1142  901
44   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  1048  800
45   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  1058  832
46   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  1155  914
47   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  1190  981
48   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  1206  889
49   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212010910.pdf   03-12-2561  1197  843
50   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181105204805.pdf   06-11-2561  1233  971
51   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181018211628.pdf   10-10-2561  1253  1382
52   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180904010453.pdf   04-09-2561  1437  1333
53   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040205.pdf   01-08-2561  1354  841
54   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180629012947.pdf   29-06-2561  1460  803
55   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180604005508.pdf   04-06-2561  1456  898
56   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180503002512.pdf   03-05-2561  1366  1079
57   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180402193053.pdf   03-04-2561  1621  1113
58   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306013609.pdf   06-03-2561  1428  786
59   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180205193530.pdf   06-02-2561  1568  965
60   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 13/2560  doc120171229004822.pdf   29-12-2560  1714  947
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615