กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
มติ �.ท.จ.
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 11/2566  doc120231204114128.pdf   04-12-2566  111  265
2   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 10/2566  doc120231031162809.pdf   31-10-2566  387  717
3   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 9/2566  doc120230929114127.pdf   28-09-2566  701  1289
4   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 8/2566  doc120230908150518.pdf   08-09-2566  490  846
5   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 7/2566  doc120230803160731.pdf   03-08-2566  544  1020
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2566  doc120230706094935.pdf   06-07-2566  561  962
7   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 5/2566  doc120230608095408.pdf   08-06-2566  563  1028
8   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 4/2566  doc120230503094941.pdf   03-05-2566  665  1075
9   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 3/2566  doc120230403134558.pdf   03-04-2566  600  999
10   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 2/2566  doc120230303094445.pdf   03-03-2566  685  977
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2566  doc120230203163303.pdf   03-02-2566  556  858
12   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 12/2565  doc120221229114606.pdf   29-12-2565  741  1092
13   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 11/2565  doc120221206095746.pdf   06-12-2565  595  847
14   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 10/2565  doc120221102164547.pdf   02-11-2565  839  1067
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2565  doc120220929104458.pdf   29-09-2565  1034  1375
16   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2565  doc120220920102311.pdf   05-09-2565  590  697
17   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2565  doc120220805045311.pdf   03-08-2565  709  1006
18   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2565  doc120220704085117.pdf   04-07-2565  715  885
19   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2565  doc120220608030736.pdf   02-06-2565  809  1020
20   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2565  doc120220506031209.pdf   06-05-2565  774  1047
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2565  doc120220330033452.pdf   28-03-2565  960  1218
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565  doc120220307034545.pdf   01-03-2565  869  1098
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2565  doc120220204090724.pdf   04-02-2565  690  743
24   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 13/2564  doc120220204090829.pdf   04-02-2565  460  266
25   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2564  doc120211201025156.pdf   01-12-2564  984  977
26   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2564  doc120211102040028.pdf   01-11-2564  946  1187
27   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2564  doc120210920074021.pdf   20-09-2564  1137  1392
28   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2564  doc120210811085311.pdf   11-08-2564  1459  1302
29   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2564  doc120210712080030.pdf   12-07-2564  1084  1121
30   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 7/2564  doc120210616030218.pdf   15-06-2564  1086  1021
31   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2564  doc120210505072440.pdf   05-05-2564  1357  1127
32   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2564  doc120210409030819.pdf   09-04-2564  985  910
33   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2564  doc120210409030735.pdf   09-04-2564  673  471
34   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2564  doc120210312062827.pdf   12-03-2564  870  845
35   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2564  doc120210211092420.pdf   11-02-2564  1027  1004
36   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564  doc120210111071023.pdf   11-01-2564  1020  965
37   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2563  doc120201214075715.pdf   14-12-2563  958  877
38   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2563  doc120201202024708.pdf   02-12-2563  887  646
39   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2563  doc120010109150243.pdf   29-10-2563  1016  899
40   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2563  doc120200930193447.pdf   29-09-2563  1054  1125
41   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2563  doc120200826022610.pdf   26-08-2563  1006  950
42   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2563  doc120200804075532.pdf   04-08-2563  1108  800
43   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2563  doc120200710022420.pdf   03-07-2563  1014  1006
44   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2563  doc120200601045208.pdf   01-06-2563  998  898
45   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2563  doc120200329195044.pdf   30-03-2563  1111  1214
46   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2563  doc120200308193457.pdf   02-03-2563  973  849
47   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200303233627.pdf   03-02-2563  989  928
48   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120200102235201.pdf   27-12-2562  1048  769
49   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191202202046.pdf   03-12-2562  936  845
50   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  1103  865
51   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  1258  937
52   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  1199  758
53   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  1088  791
54   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  1093  808
55   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  1250  911
56   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  1178  810
57   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  1159  843
58   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  1268  926
59   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  1284  990
60   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  1321  901
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615