กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
มติ �.ท.จ.
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2565  doc120220929104458.pdf   29-09-2565  64  134
2   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2565  doc120220920102311.pdf   05-09-2565  225  410
3   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2565  doc120220805045311.pdf   03-08-2565  421  866
4   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2565  doc120220704085117.pdf   04-07-2565  416  785
5   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2565  doc120220608030736.pdf   02-06-2565  570  939
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2565  doc120220506031209.pdf   06-05-2565  568  978
7   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2565  doc120220330033452.pdf   28-03-2565  747  1148
8   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565  doc120220307034545.pdf   01-03-2565  675  1044
9   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2565  doc120220204090724.pdf   04-02-2565  504  683
10   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 13/2564  doc120220204090829.pdf   04-02-2565  295  232
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2564  doc120211201025156.pdf   01-12-2564  748  940
12   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2564  doc120211102040028.pdf   01-11-2564  772  1153
13   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2564  doc120210920074021.pdf   20-09-2564  969  1349
14   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2564  doc120210811085311.pdf   11-08-2564  1197  1279
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2564  doc120210712080030.pdf   12-07-2564  931  1097
16   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 7/2564  doc120210616030218.pdf   15-06-2564  921  989
17   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2564  doc120210505072440.pdf   05-05-2564  1195  1101
18   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2564  doc120210409030819.pdf   09-04-2564  835  885
19   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2564  doc120210409030735.pdf   09-04-2564  515  449
20   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2564  doc120210312062827.pdf   12-03-2564  725  819
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2564  doc120210211092420.pdf   11-02-2564  856  978
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564  doc120210111071023.pdf   11-01-2564  857  940
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2563  doc120201214075715.pdf   14-12-2563  793  855
24   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2563  doc120201202024708.pdf   02-12-2563  707  627
25   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2563  doc120010109150243.pdf   29-10-2563  852  870
26   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2563  doc120200930193447.pdf   29-09-2563  902  1110
27   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2563  doc120200826022610.pdf   26-08-2563  858  939
28   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2563  doc120200804075532.pdf   04-08-2563  943  789
29   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2563  doc120200710022420.pdf   03-07-2563  857  992
30   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2563  doc120200601045208.pdf   01-06-2563  825  885
31   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2563  doc120200329195044.pdf   30-03-2563  970  1203
32   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2563  doc120200308193457.pdf   02-03-2563  825  834
33   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200303233627.pdf   03-02-2563  843  911
34   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120200102235201.pdf   27-12-2562  841  755
35   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191202202046.pdf   03-12-2562  784  834
36   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  940  855
37   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  1044  926
38   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  1033  744
39   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  934  780
40   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  938  796
41   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  1092  899
42   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  997  797
43   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  1003  830
44   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  1106  911
45   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  1137  975
46   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  1158  883
47   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212010910.pdf   03-12-2561  1144  841
48   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181105204805.pdf   06-11-2561  1181  969
49   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181018211628.pdf   10-10-2561  1201  1362
50   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180904010453.pdf   04-09-2561  1391  1328
51   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040205.pdf   01-08-2561  1303  836
52   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180629012947.pdf   29-06-2561  1414  802
53   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180604005508.pdf   04-06-2561  1412  897
54   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180503002512.pdf   03-05-2561  1322  1076
55   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180402193053.pdf   03-04-2561  1577  1112
56   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306013609.pdf   06-03-2561  1380  781
57   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180205193530.pdf   06-02-2561  1520  955
58   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 13/2560  doc120171229004822.pdf   29-12-2560  1667  944
59   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2560  doc120171205200708.pdf   03-12-2560  1504  1365
60   มติการประชุม กทจ.น่าน ครั้งที่ 11/2560  doc120171102212212.pdf   03-11-2560  1634  1039
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615