กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
มติ �.ท.จ.
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 12/2565  doc120221229114606.pdf   29-12-2565  494  878
2   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 11/2565  doc120221206095746.pdf   06-12-2565  427  731
3   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 10/2565  doc120221102164547.pdf   02-11-2565  659  973
4   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2565  doc120220929104458.pdf   29-09-2565  887  1269
5   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2565  doc120220920102311.pdf   05-09-2565  464  638
6   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2565  doc120220805045311.pdf   03-08-2565  598  964
7   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2565  doc120220704085117.pdf   04-07-2565  568  859
8   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2565  doc120220608030736.pdf   02-06-2565  695  992
9   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2565  doc120220506031209.pdf   06-05-2565  666  1017
10   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2565  doc120220330033452.pdf   28-03-2565  847  1181
11   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2565  doc120220307034545.pdf   01-03-2565  767  1069
12   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2565  doc120220204090724.pdf   04-02-2565  592  713
13   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 13/2564  doc120220204090829.pdf   04-02-2565  368  247
14   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2564  doc120211201025156.pdf   01-12-2564  862  954
15   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2564  doc120211102040028.pdf   01-11-2564  850  1168
16   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2564  doc120210920074021.pdf   20-09-2564  1046  1370
17   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2564  doc120210811085311.pdf   11-08-2564  1316  1289
18   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2564  doc120210712080030.pdf   12-07-2564  1001  1105
19   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 7/2564  doc120210616030218.pdf   15-06-2564  991  996
20   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2564  doc120210505072440.pdf   05-05-2564  1265  1107
21   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2564  doc120210409030819.pdf   09-04-2564  901  892
22   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2564  doc120210409030735.pdf   09-04-2564  582  455
23   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2564  doc120210312062827.pdf   12-03-2564  791  823
24   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2564  doc120210211092420.pdf   11-02-2564  930  983
25   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564  doc120210111071023.pdf   11-01-2564  936  949
26   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2563  doc120201214075715.pdf   14-12-2563  863  858
27   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2563  doc120201202024708.pdf   02-12-2563  776  631
28   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2563  doc120010109150243.pdf   29-10-2563  921  877
29   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2563  doc120200930193447.pdf   29-09-2563  966  1113
30   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2563  doc120200826022610.pdf   26-08-2563  919  941
31   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2563  doc120200804075532.pdf   04-08-2563  1015  790
32   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2563  doc120200710022420.pdf   03-07-2563  930  996
33   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2563  doc120200601045208.pdf   01-06-2563  911  888
34   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2563  doc120200329195044.pdf   30-03-2563  1032  1204
35   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2563  doc120200308193457.pdf   02-03-2563  891  837
36   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2563  doc120200303233627.pdf   03-02-2563  907  916
37   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2562  doc120200102235201.pdf   27-12-2562  929  758
38   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2562  doc120191202202046.pdf   03-12-2562  853  837
39   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2562  doc120191031021837.pdf   31-10-2562  1018  857
40   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2562  doc120190924203825.pdf   25-09-2562  1130  929
41   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2562  doc120190901205506.pdf   02-09-2562  1106  747
42   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2562  doc120190801010957.pdf   01-08-2562  1001  782
43   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2562  doc120190704192618.pdf   05-07-2562  1004  798
44   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2562  doc120190531004350.pdf   31-05-2562  1161  903
45   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2562  doc120190430193815.pdf   01-05-2562  1066  801
46   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2562  doc120190331210007.pdf   01-04-2562  1076  834
47   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2562  doc120190304215829.pdf   05-03-2562  1173  915
48   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2562  doc120190207224451.pdf   05-02-2562  1209  983
49   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 12/2561  doc120181226211407.pdf   27-12-2561  1239  891
50   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2561  doc120181212010910.pdf   03-12-2561  1215  844
51   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/2561  doc120181105204805.pdf   06-11-2561  1250  972
52   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 9/2561  doc120181018211628.pdf   10-10-2561  1271  1384
53   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 8/2561  doc120180904010453.pdf   04-09-2561  1478  1334
54   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 7/2561  doc120180801040205.pdf   01-08-2561  1374  842
55   มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้งที่ 6/2561  doc120180629012947.pdf   29-06-2561  1476  804
56   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 5/2561  doc120180604005508.pdf   04-06-2561  1473  901
57   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 4/2561  doc120180503002512.pdf   03-05-2561  1381  1082
58   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2561  doc120180402193053.pdf   03-04-2561  1637  1121
59   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 2/2561  doc120180306013609.pdf   06-03-2561  1444  791
60   มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 1/2561  doc120180205193530.pdf   06-02-2561  1584  968
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615