กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ส่งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120231011102133.pdf   11-10-2566  40  10
2   ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  doc120231005185601.pdf   05-10-2566  44  25
3   ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดบรรทุก 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ชนิดเครนพับเก็บได้ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  doc120230918114418.pdf   18-09-2566  29  4
4   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  doc120230905195444.pdf   05-09-2566  22  2
5   ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  doc120230901174534.pdf   01-09-2566  19  1
6   ส่งประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120230901174236.pdf   01-09-2566  28  2
7   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธีคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566  doc120230822171409.pdf   22-08-2566  24  1
8   ประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ  doc120230821173606.pdf   21-08-2566  28  2
9   ส่งประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ  doc120230816190108.pdf   16-08-2566  26  1
10   ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230804161822.pdf   04-08-2566  33  12
11   ประกาศ รับสมัครคัดเลือก เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  doc120230727135059.pdf   27-07-2566  35  12
12   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  doc120230725100527.pdf   25-07-2566  31  5
13   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์  doc120230725100038.pdf   25-07-2566  30  5
14   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ  doc120230721095946.pdf   21-07-2566  59  9
15   ขอส่งประกาศ  doc120230719191641.pdf   19-07-2566  50  8
16   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์  doc120230719191123.pdf   19-07-2566  44  2
17   ขอส่งประกาศ  doc120230713212858.pdf   13-07-2566  31  2
18   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  doc120230705182832.pdf   05-07-2566  46  6
19   ขอส่งประกาศ  doc120230705182442.pdf   05-07-2566  34  7
20   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  doc120230630170625.pdf   30-06-2566  36  3
21   ส่งประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120230629155622.pdf   29-06-2566  39  4
22   ขอส่งประกาศ  doc120230608141433.pdf   08-06-2566  41  33
23   ขอส่งประกาศ  doc120230608120418.pdf   08-06-2566  38  10
24   ขอส่งประกาศ  doc120230529173914.pdf   29-05-2566  38  19
25   ขอส่งประกาศ  doc120230523103627.pdf   23-05-2566  39  19
26   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230515181209.pdf   15-05-2566  46  8
27   ขอส่งประกาศ  doc120230515180852.pdf   15-05-2566  38  5
28   ขอส่งประกาศ  doc120230515180309.pdf   15-05-2566  38  4
29   ขอส่งประกาศ  doc120230510182000.pdf   10-05-2566  42  6
30   ขอส่งประกาศ  doc120230510181512.pdf   10-05-2566  42  8
31   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  doc120230501113621.pdf   01-05-2566  59  3
32   ขอส่งประกาศ  doc120230331084532.pdf   31-03-2566  51  15
33   ส่งประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120230330174416.pdf   30-03-2566  52  4
34   ขอส่งประกาศ  doc120230330173925.pdf   30-03-2566  53  4
35   ส่งประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120230327161256.pdf   27-03-2566  50  2
36   ขอส่งประกาศ  doc120230323190658.pdf   23-03-2566  51  18
37   ขอส่งประกาศ  doc120230323121139.pdf   23-03-2566  54  10
38   ขอส่งประกาศ  doc120230323120802.pdf   23-03-2566  51  4
39   ขอส่งประกาศ  doc120230323120114.pdf   23-03-2566  51  5
40   ขอส่งประกาศ  doc120230320170136.pdf   20-03-2566  56  7
41   ขอส่งประกาศ  doc120230320165615.pdf   20-03-2566  52  3
42   ขอส่งประกาศ  doc120230320165137.pdf   20-03-2566  67  6
43   ขอส่งประกาศ  doc120230309094425.pdf   09-03-2566  73  18
44   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230303164812.pdf   03-03-2566  56  3
45   ขอส่งประกาศ  doc120230228170225.pdf   28-02-2566  59  12
46   ขอส่งประกาศ  doc120230228165823.pdf   28-02-2566  58  7
47   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้าง  doc120230217164234.pdf   17-02-2566  60  4
48   ขอส่งประกาศ  doc120230214131334.pdf   14-02-2566  64  10
49   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230214130443.pdf   14-02-2566  63  3
50   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230201173838.pdf   01-02-2566  69  9
51   ขอส่งประกาศ  doc120230125114340.pdf   25-01-2566  72  21
52   ขอส่งประกาศ  doc120230124171640.pdf   24-01-2566  58  6
53   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230112094101.pdf   12-01-2566  70  9
54   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้าง  doc120230112092359.pdf   12-01-2566  74  3
55   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230105115344.pdf   05-01-2566  75  4
56   ขอส่งประกาศ  doc120221229163205.pdf   29-12-2565  87  12
57   ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120221227141321.pdf   27-12-2565  76  2
58   ขอส่งประกาศ  doc120221222171855.pdf   22-12-2565  79  6
59   ขอส่งประกาศ  doc120221222171504.pdf   22-12-2565  83  5
60   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  doc120221219163539.pdf   19-12-2565  83  5
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615