กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120220721015039.pdf   21-07-2565  16  5
2   รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา  doc120220711065427.pdf   11-07-2565  24  18
3   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220704080938.pdf   04-07-2565  15  0
4   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  doc120220630085409.pdf   30-06-2565  21  3
5   ขอความอนุเคราะห์ประชมสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเมือง บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  doc120220628045250.pdf   28-06-2565  16  1
6   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120220628023622.pdf   28-06-2565  18  1
7   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านเว็ปไซต์ของสถ.น่าน  doc120220628022109.pdf   28-06-2565  21  2
8   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้าง  doc120220617074115.pdf   17-06-2565  20  1
9   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านเว็ปไซต์ของสถ.น่าน  doc120220610061814.pdf   10-06-2565  23  5
10   บทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  doc120220506025129.pdf   06-05-2565  36  9
11   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  doc120220210032639.pdf   10-02-2565  95  10
12   การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน)  doc120211101073445.pdf   01-11-2564  150  22
13   งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  doc120210806032737.pdf   06-08-2564  170  11
14   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562  doc120191007191119.pdf   07-10-2562  317  57
15   ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120190930185323.pdf   01-10-2562  402  128
16   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  doc120181008022601.pdf   08-10-2561  418  79
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615