กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230201173838.pdf   01-02-2566  0  0
2   ขอส่งประกาศ  doc120230125114340.pdf   25-01-2566  3  4
3   ขอส่งประกาศ  doc120230124171640.pdf   24-01-2566  4  3
4   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230112094101.pdf   12-01-2566  10  5
5   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้าง  doc120230112092359.pdf   12-01-2566  9  3
6   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230105115344.pdf   05-01-2566  13  4
7   ขอส่งประกาศ  doc120221229163205.pdf   29-12-2565  29  8
8   ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120221227141321.pdf   27-12-2565  18  1
9   ขอส่งประกาศ  doc120221222171855.pdf   22-12-2565  22  4
10   ขอส่งประกาศ  doc120221222171504.pdf   22-12-2565  26  3
11   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  doc120221219163539.pdf   19-12-2565  25  2
12   ขอส่งประกาศ  doc120221216171055.pdf   16-12-2565  26  2
13   ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221216170635.pdf   16-12-2565  31  3
14   ขอส่งประกาศ  doc120221215110230.pdf   15-12-2565  25  2
15   ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  doc120221208171401.pdf   08-12-2565  30  0
16   ขอความร่วมมือปิดประกาศ  doc120221208170717.pdf   08-12-2565  28  2
17   ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อบต.ป่ากลาง)  doc120221125152559.pdf   25-11-2565  34  1
18   ประชาสัมพันธ์ประกาศดชิญชวนประกวดราคาก่อสร้าง (อบต.ป่ากลาง)  doc120221125151301.pdf   25-11-2565  38  0
19   อบต.ภูฟ้าขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ  doc120221122141424.pdf   22-11-2565  34  5
20   ขอส่งประกาศ  doc120221115114556.pdf   15-11-2565  46  11
21   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221111164250.pdf   11-11-2565  40  4
22   ขอความร่วมมือปิดประกาศ  doc120221107134402.pdf   07-11-2565  44  5
23   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  doc120221103161732.pdf   03-11-2565  46  2
24   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152502.pdf   10-10-2565  131  25
25   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152425.pdf   10-10-2565  73  7
26   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120220721015039.pdf   21-07-2565  60  7
27   รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา  doc120220711065427.pdf   11-07-2565  75  24
28   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220704080938.pdf   04-07-2565  74  1
29   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  doc120220630085409.pdf   30-06-2565  66  5
30   ขอความอนุเคราะห์ประชมสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเมือง บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  doc120220628045250.pdf   28-06-2565  72  2
31   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120220628023622.pdf   28-06-2565  80  1
32   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านเว็ปไซต์ของสถ.น่าน  doc120220628022109.pdf   28-06-2565  65  2
33   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้าง  doc120220617074115.pdf   17-06-2565  65  1
34   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านเว็ปไซต์ของสถ.น่าน  doc120220610061814.pdf   10-06-2565  67  5
35   บทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  doc120220506025129.pdf   06-05-2565  84  9
36   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  doc120220210032639.pdf   10-02-2565  162  11
37   การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน)  doc120211101073445.pdf   01-11-2564  200  22
38   งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  doc120210806032737.pdf   06-08-2564  219  11
39   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562  doc120191007191119.pdf   07-10-2562  377  57
40   ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120190930185323.pdf   01-10-2562  474  131
41   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  doc120181008022601.pdf   08-10-2561  472  79
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615