กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
ประ�าศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขอส่งประกาศ  doc120230529173914.pdf   29-05-2566  5  7
2   ขอส่งประกาศ  doc120230523103627.pdf   23-05-2566  5  8
3   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230515181209.pdf   15-05-2566  11  3
4   ขอส่งประกาศ  doc120230515180852.pdf   15-05-2566  5  4
5   ขอส่งประกาศ  doc120230515180309.pdf   15-05-2566  4  3
6   ขอส่งประกาศ  doc120230510182000.pdf   10-05-2566  6  5
7   ขอส่งประกาศ  doc120230510181512.pdf   10-05-2566  10  6
8   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  doc120230501113621.pdf   01-05-2566  15  2
9   ขอส่งประกาศ  doc120230331084532.pdf   31-03-2566  17  13
10   ส่งประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120230330174416.pdf   30-03-2566  18  2
11   ขอส่งประกาศ  doc120230330173925.pdf   30-03-2566  16  4
12   ส่งประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120230327161256.pdf   27-03-2566  18  1
13   ขอส่งประกาศ  doc120230323190658.pdf   23-03-2566  18  11
14   ขอส่งประกาศ  doc120230323121139.pdf   23-03-2566  20  7
15   ขอส่งประกาศ  doc120230323120802.pdf   23-03-2566  19  4
16   ขอส่งประกาศ  doc120230323120114.pdf   23-03-2566  19  5
17   ขอส่งประกาศ  doc120230320170136.pdf   20-03-2566  22  7
18   ขอส่งประกาศ  doc120230320165615.pdf   20-03-2566  21  3
19   ขอส่งประกาศ  doc120230320165137.pdf   20-03-2566  28  5
20   ขอส่งประกาศ  doc120230309094425.pdf   09-03-2566  39  14
21   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120230303164812.pdf   03-03-2566  23  3
22   ขอส่งประกาศ  doc120230228170225.pdf   28-02-2566  25  12
23   ขอส่งประกาศ  doc120230228165823.pdf   28-02-2566  24  7
24   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้าง  doc120230217164234.pdf   17-02-2566  28  4
25   ขอส่งประกาศ  doc120230214131334.pdf   14-02-2566  35  10
26   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์  doc120230214130443.pdf   14-02-2566  26  3
27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230201173838.pdf   01-02-2566  29  3
28   ขอส่งประกาศ  doc120230125114340.pdf   25-01-2566  36  21
29   ขอส่งประกาศ  doc120230124171640.pdf   24-01-2566  30  6
30   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120230112094101.pdf   12-01-2566  38  8
31   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้าง  doc120230112092359.pdf   12-01-2566  41  3
32   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230105115344.pdf   05-01-2566  38  4
33   ขอส่งประกาศ  doc120221229163205.pdf   29-12-2565  56  10
34   ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง  doc120221227141321.pdf   27-12-2565  43  1
35   ขอส่งประกาศ  doc120221222171855.pdf   22-12-2565  48  6
36   ขอส่งประกาศ  doc120221222171504.pdf   22-12-2565  51  5
37   ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  doc120221219163539.pdf   19-12-2565  48  3
38   ขอส่งประกาศ  doc120221216171055.pdf   16-12-2565  49  3
39   ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221216170635.pdf   16-12-2565  55  4
40   ขอส่งประกาศ  doc120221215110230.pdf   15-12-2565  48  4
41   ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  doc120221208171401.pdf   08-12-2565  57  1
42   ขอความร่วมมือปิดประกาศ  doc120221208170717.pdf   08-12-2565  54  2
43   ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อบต.ป่ากลาง)  doc120221125152559.pdf   25-11-2565  59  1
44   ประชาสัมพันธ์ประกาศดชิญชวนประกวดราคาก่อสร้าง (อบต.ป่ากลาง)  doc120221125151301.pdf   25-11-2565  64  0
45   อบต.ภูฟ้าขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ  doc120221122141424.pdf   22-11-2565  64  7
46   ขอส่งประกาศ  doc120221115114556.pdf   15-11-2565  72  14
47   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา  doc120221111164250.pdf   11-11-2565  75  4
48   ขอความร่วมมือปิดประกาศ  doc120221107134402.pdf   07-11-2565  71  7
49   ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  doc120221103161732.pdf   03-11-2565  73  2
50   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152502.pdf   10-10-2565  158  30
51   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)  doc120221010152425.pdf   10-10-2565  107  7
52   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120220721015039.pdf   21-07-2565  85  7
53   รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา  doc120220711065427.pdf   11-07-2565  99  26
54   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220704080938.pdf   04-07-2565  115  1
55   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  doc120220630085409.pdf   30-06-2565  89  5
56   ขอความอนุเคราะห์ประชมสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเมือง บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  doc120220628045250.pdf   28-06-2565  104  2
57   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  doc120220628023622.pdf   28-06-2565  114  1
58   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านเว็ปไซต์ของสถ.น่าน  doc120220628022109.pdf   28-06-2565  90  2
59   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้าง  doc120220617074115.pdf   17-06-2565  90  1
60   ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่การประกาศราคากลางผ่านเว็ปไซต์ของสถ.น่าน  doc120220610061814.pdf   10-06-2565  91  5
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615